مهارت Speaking آزمون آیلتس

Send by email

در صورتی که یک زبان آموز روزانه 2 ساعت را به تمرین مهارت های آموزش داده شده در کلاس اختصاص دهد و ترم های فشرده را یکی پس از دیگری بدون مردودی بگذراند می تواند دوره های آموزشی زبان انگلیسی رسپینا تاک را طی 18 ماه به پایان برساند و نمره اخذ شده وی در مهارت Speaking آزمون آیلتس معادل 7.5 و بالاتر خواهد بود.  در این بین، زبان آموزانی هستند که به هر دلیل، زمان کمتری در طول هفته را به تمرین مهارت های زبانی خود اختصاص می دهند و معمولاً در ترم های پایین باقی می مانند. این دسته از زبان آموزان نیز اگر همان 18 ماه پیش بینی شده تا اتمام کلیه دوره های آموزشی را بدون وقفه در کلاس های رسپینا تاک شرکت کنند، انتظار آن می رود که بتوانند دوره Intermediate را به پایان برسانند و به سطحی خواهند رسید که نمره ای معادل 7 در مهارت Speaking آزمون آیلتس کسب خواهند نمود.

لذا توصیه می شود اگر قصد صرف 18 ماه زمان برای رسیدن به بالاترین سطح در رسپینا را داشته اما به هر دلیل از برنامه عقب افتاده اید، دلسرد نشده و بدانید که با سپری کردن این مدت زمان در مؤسسه می توانید به سطحی قابل قبول در میزان تسلط به زبان انگلیسی رسیده و در مهارت Speaking آزمون آیلتس نمره ای معادل 7 اخذ نمائید.