چرا فشرده؟

Send by email

چرافشرده؟

رضایت مندی بالای زبان آموزان قبلی مؤسسه با توجه به این حقیقت که در اکثر موارد ایشان به اهداف زبانی خود در مدت زمان مورد نظر خودشان رسیده اند، مؤید این حقیقت است که دوره های فشرده مؤسسه از کارایی لازم برخوردارند.

در کنار این حقیقت، توجه به ماهیت روش ها و تکنیک های مورد استفاده در رسپینا تاک، ارزش زمان حضور در کلاس و قرار داشتن در یک محیط کاملاً انگلیسی را پررنگ تر می کند. طبیعتاً روشی که در آن زبان آموز در معرض موضوع های مختلف روزمره برای مکالمه به زبان انگلیسی قرار می گیرد و مدرس به وی گوش فراداده و اشتباهات او را ثبت کرده و به او فرصت جبران آن در موضوعات دیگر را می دهد، نیازمند زمان بالاتر از حد معمول حضور مؤثر در کلاس است.

دوامتیاز برجسته دوره های فشرده در مقایسه با دوره های غیر فشرده، زمان بالای کلاس در هر جلسه و هر روز بودن و مستمر بودن جلسات آنها می باشد.