ترمیک

Send by email

این دوره برای زبان آموزانی است که زمان کافی برای یک آموزش فشرده و منسجم تر را ندارند و هدف آنان یادگیری زبان در طولانی مدت است. لازم به ذکر است که این دوره همانند فشره نیست و از لحاظ بازدهی در درجه دوم قرار دارد.