اعلام نتایج

Send by email
لیست نمرات توضیحات

مشاهده فایل 

کلاس Intro A استاد وحدتی روزهای فرد 19 تا 21 - ساختمان گاندی

کلاس Starter استاد مسلک‌دوست

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Starter استاد رزاق‌نوری

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Intro A استاد بافکار

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان توانیر

           

کلاس Intro A استاد وفایی فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Intro A استاد امینی

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

         

کلاس Inter I.A استاد مرادخانی فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

         

کلاس Intro A استاد باقری فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Inter I.A استاد خورشیدی

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Inter I.A استاد بهرامی

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Inter I.A استاد راستگویان

فشرده صبح 9 تا 14 - ساختمان گاندی

کلاس Starter استاد بهی

فشرده عصر 17 تا 21 - ساختمان توانیر